Šreng d.o.o

za građevinarstvo i usluge Lađarska 18 HR-31000 Osijek MB: 0987697

PE TANGENCIALNO DN 800

Kineta tangencijalnog okna
PE tangencijalno okno DN 800X2000 za cijevi od DN 160 DO DN 315