Šreng d.o.o

za građevinarstvo i usluge Cesta Contessa 28A
HR-52466 Novigrad
MB: 0987697
Detalj
DN 800 X 4000
DN 1600
Eurodom Osijek 1
Eurodom Osijek 2
Eurodom Osijek 3
Eurodom Osijek 4
Eurodom Osijek 5
Eurodom Osijek 6
Eurodom Osijek - precrpno okno
IFAT - 2008
IFAT - 2008
Izlaz pod kutem od 30º
Kaskadno okno
Kineta sabirnog okna
Kompakno sabirno 1000-400
Kompakno prolazno 1000-400
Kućno kontrolno okno 1
Kućno kontrolno okno 2
Kućno kontrolno okno 3
Kućno kontrolno okno 4
Okna za PE rebraste cijevi DN 630
Okna za PP rebraste cijevi DN 500
PE okno za vakum kanalizaciju
Prolazno - kineta
Sabirno PE okno za UKC cijevi
Slaganje sistema oborinske odvodnje
Slivnik i okno
Slivnik i PE okno
Spoj PE slivnika i PE okna
Šablon za obetoniravanje PE slivnika
Trasa A.C. Đakovo - Sredanci 339
Trasa A.C. Đakovo - Sredanci 342
Trasa A.C. Đakovo - Sredanci 352
Trasa A.C. Đakovo - Sredanci 353
WEST GATE Zaprešić 1
WEST GATE Zaprešić 2
WEST GATE Zaprešić 3
WEST GATE Zaprešić 4
WEST GATE Zaprešić 5
Za PP-PE rebraste cijevi DN 600
Za PP-PE rebraste cijevi DN 800
DN 1200 za cijevi DN-ID 1000
PE SEPARATORI
PE TANGENCIALNO DN 800
Postavljanje priključne brtve DN 160 LKS na korugiranu cijev
TLAČNI SUSTAVI
TVORNICA APALST