Šreng d.o.o

za građevinarstvo i usluge Lađarska 18 HR-31000 Osijek MB: 0987697

Postavljanje priključne brtve DN 160 LKS na korugiranu cijev

slika 1
slika 2
slika 3
slika 4
slika 5